Seria Módlmy się Codziennie z Maryją

Ceny hurtowe są widoczne dla naszych partnerów po zalogowaniu.

Firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu:

CENA DETALICZNA:
5.90 PLN

Przejdź do sklepu detalicznego »
Numer produktu: 2749

Opis produktu

Seria Módlmy się Codziennie z Maryją

Modli­tew­nik ten prze­zna­czony jest dla wszyst­kich, któ­rzy pra­gną czcić Maryję, dzię­ku­jąc oraz pro­sząc Ją o kolejne łaski i o wsta­wien­nic­two.

W modli­tew­niku znaj­duje się sze­reg modlitw, podzie­lo­nych na dwie główne kate­go­rie: Modli­twy czci i odda­nia, a także modli­twy w róż­nych inten­cjach.

W pierw­szej gru­pie znaj­dują się m.in.: Akt odda­nia się Matce Bożej; Dozwól mi chwa­lić Cię. Do dru­giej zaś: Pod Twoją obronę; O łaski; O łaskę macie­rzyń­stwa; Modli­twa rodzi­ców za dzieci.

For­mat: A6

Liczba stron: 32

Masz pytanie?

Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

Inne produkty z kategorii "Modlitewniki Módlmy się"